Биография

Завършва средното си образование в 8-мо СОУ с преподаване на италиански и френски език през 1988г. От 1990 до 1994г. учи специалност „Икономика и управление на индустрията“ в Университета за национално и световно стопанство. Дипломира се със степен „Магистър по икономика, организация и управление на индустрията“. През 1996г. специализира като експерт по ликвидност към Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в България и Токио, Япония. От 1994г. до 2000г. работи в „Юнионбанк“ АД последователно като дилър, ръководител на инвестиционно управление, член на Съвета на директорите, в областите: парични пазари, управление на ликвидността, инвестиционно управление. От 1997г. до 2001г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Машстрой“ АД – гр. Троян – предприятие за производство на металорежещи машини. От 2001г. е управител и съдружник в B&T Consulting Ltd., Sofia, Bulgaria. Дружеството има за предмет на дейност консултантски услуги в областта на търговия с машини с България, Италия, Русия, Беларус. От 2002г. е управител и съдружник в IC&Partners Sofia Ltd – дружество, осигуряващо консултантски административно-правни услуги. От 2012г. е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Владее италиански, руски и английски език.