д-р Иван Паличев

Д-р Иван Паличев завършва средното си образование в 8-мо СОУ с преподаване на италиански и френски език през 1988 г.

От 1990 до 1994 г. учи специалност „Икономика и управление на индустрията“ в Университета за национално и световно стопанство. Дипломира се със степен „Магистър по икономика, организация и управление на индустрията“.

През 1996 г. специализира като експерт по ликвидност към Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в София, България и Токио, Япония.

От 1994 г. до 2000 г. работи в „Юнионбанк“ АД последователно като дилър, ръководител на инвестиционно управление, член на Съвета на директорите, в областите: парични пазари, управление на ликвидността, инвестиционно управление.

От 1997 г. до 2001 г. е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Машстрой“ АД – гр. Троян – предприятие за производство на металорежещи машини.

От 2001 г. е управител и съдружник в B&T Consulting Ltd., Sofia, Bulgaria. Дружеството има за предмет на дейност консултантски услуги в областта на търговия с машини с България, Италия, Русия, Беларус.

От 2002 г. е управител и съдружник в IC&Partners Sofia Ltd – дружество, осигуряващо консултантски, счетоводни и административно-правни услуги.

От 2012 г. е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

От 2014 г. учи специалност Психология във Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Дипломира се с образователна степен Магистър по психология.

От 2017 г. е член на Дружеството на психолозите в България.

От 2017 г. е докторант във Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий”. През 2020 г. защитава докторска дисертация на тема “Професионален профил и трудова мотивация – кроскултурен анализ” и му е присъдена научна степен “доктор по психология”.

Владее италиански, руски и английски език.