Веселина Благоева

Веселина Благоева завършва средното си образование в 35-то СОУ с преподаване на руски език през 1991 г. В 1-ва Английска гимназия учи като частна ученичка.

От 1991 до 1995 г. учи право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дипломира се през 1997 г. със степен „Магистър по право“.

От 1998 г. досега се занимава с частна практика, първоначално като юридически съветник на търговски дружества, а впоследствие като адвокат. Специализира търговско, данъчно, облигационно и вещно право и граждански и административен процес.

Член е на Софийска адвокатска колегия от 21.12.2000 г.

От 2008 г. е управляващ съдружник и адвокат в Адвокатско дружество „Благоева, Ганчева и Стратева“.

От 29.09.2012 г. е представител по индустриалната собственост, вписана в регистъра под № 428 с правомощия за „Изобретения и полезни модели“ и „Марки, ГО и промишлени дизайни“.

От 2012 г. е медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Владее английски и руски език.