ДОКУМЕНТИ

Правна рамка

  • Закон за медиацията
  • Наредба № 2
  • Директиви
  • Етичен кодекс
  • Указания за процедурата по медиация

Тарифа

Бланки

  • Заявление за започване
  • Споразумение за медиация
  • Делкарация на медиатор
  • Декларация за поверителност