МЕДИАЦИЯ

1. Какво е това медиация?

Важно е да знаем:

 • Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на конфликти извън съда;
 • Цел – да се постигне изгодно решение и за двете страни;
 • Медиацията е уредена със закон.

Процедурата:

 • Медиацията се ръководи от медиатор – независимо и безпристрастно трето лице, обучено и вписано в Единния регистър към Министерството на правосъдието;
 • Процедурата е доброволна, всяка от страните има постоянен контрол върху етапите, през които преминава;
 • Провеждат се общи и индивидуални срещи;
 • Адвокати и експерти на страните могат да вземат участие във 
всяка стъпка на процедурата;
 • Медиацията е възможна дори в хода на висящо дело;
 • По време на процедурата не тече давност.

2. Предимства

 • Спестява време – в рамките само на няколко часа става ясно кои са възможностите за разрешаване на спора;
 • Спестява средства – заплаща се такса, която е достъпна за всяка от страните и няколко пъти по-ниска от съдебните такси;
 • Процедурата е строго поверителна съгласно Закона за медиацията.

3. Подходящ ли е Вашият спор за медиация?

 • Всеки търговски и граждански спор е подходящ за медиация, в много случаи процедурата е допустима за уреждане дори на административни спорове.
 • Ако имате съмнения дали медиацията е приложима към Вашия случай, ние ще Ви информираме за това.